Eetbaar groen in de bebouwde omgeving

We zetten ons in voor het integreren van eetbaar groen in woonwijken, bij scholen en op alle plaatsen waar mensen hier enthousiast over zijn. Lokaal voedsel verbouwen hoeft niet veel tijd en moeite te kosten en het kan veel opleveren:

- Lekkere en gezonde groenten en fruit
- Het is leerzaam
- Het verbeterd de sociale samenhang van de wijk
- Het ziet er mooi uit
- Het draagt bij aan het welzijn van mensen (link)
- Het draagt bij aan en duurzame maatschappij

U kunt bij ons terecht voor
We adviseren overheden en organisaties aan de ene kant en aan de andere begeleiden we bewoners van woonwijken, scholen en iedereen die dit graag wil in het:
- Optimaal integreren van eetbaar groen afgestemd op bijv. bebouwing, bodem en zon
- Het opzetten van moestuinen, geveltuinen, daktuinen.
- Het opzetten van kringloopsystemen (composteren, gebruik regenwater).

Hierbij denken we actief mee in oplossingen afgestemd op de mogelijkheden van de mensen, de plek en/of gebouw. Verder kunnen we:
- Plannen uitwerken en presenteren
- Groepen begeleiden

Stedenbouw en architectuur
We zetten eetbaar groen in bij architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen.