Metingen hoog en laag frequente straling

Invloed elektromagnetische straling
GSM/UMTS masten, draadloze modems, DECT telefoons, mobiele telefoons, computers, maar ook hoogspanningsleidingen, de elektrische installaties van gebouwen en elektrische apparaten veroorzaken stralingsvelden. Deze elektromagnetische velden hebben invloed op het welzijn en welbehagen van de mens.

Waarom minimaliseren stralingsbelasting
Na het verrichten van metingen en het minimaliseren van de stralingsbelasting zijn mensen beter gaan slapen,  hebben minder last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn,  kunnen zich beter concentreren, hebben meer energie  en voelen ze zich meer ontspannen. Naast deze ervaringen vinden we in literatuur en onderzoek dat elektromagnetische straling veel meer aspecten van het menselijk lichaam kan beïnvloeden, zeker bij kinderen.

Stralingsmetingen
We bieden particulieren en bedrijven tegen een scherpe prijs stralingsmetingen aan. Op deze wijze willen we de kwaliteit van leefomgevingen verbeteren en een breed bewust zijn realiseren ten aanzien van de invloed van elektromagnetische straling.

Een meting bestaat uit de volgende onderdelen:
- Het meten en in kaart brengen van hoog en laagfrequente stralingsvelden en hun bronnen.
- Advies over het bewust omgaan met elektromagnetische straling.
- Advies over het minimaliseren van de stralingsbelasting.

Kosten meting en advies
Een meting duurt voor een woonhuis ongeveer twee uur.
Een meting kost 115,- euro incl. btw.
We rekenen 0,45 cent per kilometer reiskostenvergoeding.
Voor bedrijven zijn de kosten op aanvraag.
+31 (0) 6 47001091
info@mfvanderham.nl

Integratie in de bouw
Het bewust omgaan met elektromagnetische straling zien we als een essentieel onderdeel in het realiseren van gezonde en duurzame leefomgevingen. Daarom integreren we bewust omgaan met elektromagnetische straling in ontwerpen voor nieuw(ver)bouw en renovatie. We voeren dan van te voren metingen uit zodat we in het ontwerp door bijvoorbeeld materiaalkeuze de stralingsbelasting kunnen minimaliseren.

Interessante links
www.bioinitiative.org
Stralingsarme DECT telefoons en meer