Vitaliteit

Stel je voor dat de plek waar je woont, werkt je energie geeft, bijdraagt aan je gezondheid en werkt als springplank voor al datgene wat je doet. Een vitale omgeving draagt bij aan aan de vitaliteit van mensen en omgekeerd. In dit menu vind je systemen en methoden waarmee je je leefomgeving vitaler kan maken en je gezondheid kan ondersteunen.